PAU Festa Major 2017


Un Pla d’Autoprotecció (PAU) és el document que descriu les mesures implantades en un àmbit exposat a situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

 

A Catalunya, els Plans d’Autoprotecció es regulen pel Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Descarga
Decret 82/2010, de 29 de juny
Catàleg d'actiuvitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció
Decret_82_2010_autoproteccio.pdf
Documento Adobe Acrobat 767.6 KB
Pla d'Autoprotecció (PAU)
Pla d'autoprotecció (PAU)
Descarga
PAU Festa Major 2017 del Passatge Lluís Pellicer
Document de mesures implantades en un àmbit exposat a situacions de risc.
PAU Passatge Pellicer.pdf
Documento Adobe Acrobat 380.8 KB