Notícies

22/11/2018

Assemblea General

13/06/2018

Sant Joan 2018

1 D'OCTUBRE

Ni oblit, ni perdó!

Pàgines visitades

contador de visitas

des de 20 de maig de 2014

Anunciants 2018

Web subvencionada per:

Web subvencionada per l'Ajuntament de Barcelona

Associació

Porta d'entrada de l'Associació
Entrada de l'Associació

Poder la primera pregunta que cal respondre és Què és una associació?

Una associació és una agrupació de persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, i per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

 

I què vol dir que una associació no té ànim de lucre?

L’associació pot obtenir beneficis de les seves activitats però no pot repartir-los entre els socis. Els beneficis que s’obtinguin de les activitats que organitzi l’associació hauran de repercutir en altres activitats.

 

Una segona pregunta interessant és quina legislació regula les associacions com la nostre: la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, a nivell estatal, i la llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, a nivell autonòmic.

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
Legislació de caràcter estatl que regula les associacions.
Llei orgànica 1_2002, de 22 de març.pdf
Documento Adobe Acrobat 146.1 KB
Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Legislació de caràcter autonòmic que regula les associacions.
Llei 4_2008, de 24 d'abril.pdf
Documento Adobe Acrobat 673.8 KB

I per últim cal saber quins són els òrgans que ha de tenir una associació:

 

  •  Una Assemblea General de Socis, que és l’òrgan de govern suprem de l’associació.
  • Una Junta de Govern que ha de tenir l’estructura que es determini als estatuts, i que generalment consta de: President/a, Secretari/ària, Tresorer/a i vocals.

 

La concreció de tot això i de molt més és el que trobem recollit en aquest primer apartat de la web: l’Associació. Podreu veure des d'un petit resum de la història del passatge, a qui en dona el seu nom actual, fins a la Junta Directiva passant simplement per on es troba ubicada la nostra seu, entre moltes d'altres qüestions relacionades amb l'entitat.