Associació


Porta d'entrada de l'Associació
Entrada de l'Associació

Poder la primera pregunta que cal respondre és: Què és una associació?  Una associació és una agrupació de persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, i per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

 

I què vol dir que una associació no té ànim de lucre? L’associació pot obtenir beneficis de les seves activitats però no pot repartir-los entre els socis. Els beneficis que s’obtinguin de les activitats que organitzi l’associació hauran de repercutir en altres activitats.

 

Una segona pregunta interessant és: Quina legislació regula les associacions com la nostre? La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, a nivell estatal, i la llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, a nivell autonòmic.

Descarga
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació
Legislació de caràcter estatl que regula les associacions.
Llei orgànica 1_2002, de 22 de març.pdf
Documento Adobe Acrobat 146.1 KB
Descarga
Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Legislació de caràcter autonòmic que regula les associacions.
Llei 4_2008, de 24 d'abril.pdf
Documento Adobe Acrobat 673.8 KB

I una última pregunta seria: Quins són els òrgans que ha de tenir una associació?

  • Una Assemblea General de Socis, que és l’òrgan de govern suprem de l’associació.
  • Una Junta de Govern que ha de tenir l’estructura que es determini als estatuts, i que generalment consta de: President/a, Secretari/ària, Tresorer/a i vocals.

La concreció de tot això i de molt més és el que trobem recollit en aquest primer apartat de la web: l’Associació. Podreu veure des d'un petit resum de la història del passatge, a qui en dona el seu nom actual, fins a la Junta Directiva passant simplement per on es troba ubicada la nostra seu, entre moltes d'altres qüestions relacionades amb l'entitat.