Entitat


Els amics del Passatge Lluís Pellicer és una associació sense ànim de lucre que es manté gràcies a la tasca dels amics voluntaris, les quotes dels socis i les subvencions d'entitats públiques i privades.

Es va fundar l'any 1988 amb motiu de la reforma del passatge i per gaudir de la bona convivència acollint amics d'arreu. Tenim socis per tot Barcelona i de molts més quilòmetres enllà.

Som un centre obert a tothom i oferim una alternativa dins del barri per distreure's, relacionar-se i festejar, organitzant actes culturals i d'esbarjo.

Intentem també esdevenir un centre d'assessorament per als problemes dels veïns, i d'aquesta manera fomentar el civisme, la convivència i com ja hem comentat, la cultura.

La nostra seu, centre neuràlgic de les nostres activitats, es troba situada en el mateix passatge que dona nom a l'associació, en el número 21, i s'hi pot anar a passar una estona, a fer una partideta amb els amics, a llegir el diari, a badar amb el televisor o acalorar-se amb els partits de futbol, o a fer el que sigui.

                                                            Us hi esperem a tots!!!

Id_Entitat


La identitat segons l'antropologia social és la reconeixença del que hom és, per ell mateix o pels altres.

 

La identitat és el conjunt de trets propis d'un individu o d'una col·lectivitat que els caracteritzen enfront dels altres; la consciència que una persona té de ser ella mateixa i distinta a les altres. La identitat implica i pressuposa, la presència del "altre" i l'establiment d'un vincle relacional de confrontació que permeti determinar les diferències entre un mateix i aquest altre.

 

Ens sentim catalans i defensem el catalanisme (o nacionalisme català, com preferiu anomenar-ho) i no perquè actualment estigui de moda, sinó perquè sempre hem representat la catalanitat des de tots els punts de vista, promovent el reconeixement des del punt de vista polític, lingüístic, cultural i nacional de Catalunya, en especial, i dels Països Catalans en el seu conjunt.

 

No és català qui viu i treballa a Catalunya. És català qui parla català, se sent català, segueix les tradicions del país i lluita per la seva llibertat.

 

Evidentment som una entitat oberta a qualsevol ideologia, sempre des del respecte mutu i l'enriquiment d'ambdues parts.

La Junta Directiva


La Junta Directiva és l'òrgan de govern de l'associació, i els seus acords, sempre que s'adoptin de forma legal, obliguen a tots els seus socis. Els acords de la Junta Directiva es sotmetran al principi de la majoria absoluta, és a dir, la meitat més u dels qui prenguin l'acord. Correspondrà als vocals les responsabilitats que la Junta Directiva de comú acord els hi estableixi.

Càrrec Nom Email
President: Josep Sarsanedas josep.sarsanedas@amicsdelpassatge.cat
Vicepresident Ramón Cristòbal ramon.cristobal@amicsdelpassatge.cat
Secretària: Neus Falguera neus.falguera@amicsdelpassatge.cat
Tresorer:
Narcís Baltrons narcis.baltrons@amicsdelpassatge.cat
Vocal: Antonio de Moya  
Vocal: Marc Garcia marc.garcia@amicsdelpassatge.cat
Vocal: Montserrat Graupera montserrat.graupera@amicsdelpassatge.cat
Vocal: Xavi Herrera  
Vocal: Dídac Morera didac.morera@amicsdelpassatge.cat
Vocal:
Josep Santacana josep.santacana@amicsdelpassatge.cat
Actualització segons Assemblea Ordinària de 2018 (14/12/2018).
Si voleu el telèfon mòbil de qualsevol membre de la Junta us heu de posar primer en contacte amb ell/a per
correu electrònic.

Els Estatuts


Un estatut no és més que un instrument, generalment organitzat en títols, capítols i articles, el contingut del qual conforma el règim jurídic al que es troba subjecte un organisme o entitat.

 

Per descomptat, la nostra entitat entén aquest joc de dret i ja el 1990, un any després de la seva fundació, aprova els seus estatuts, vigents des de llavors i fins l'any 2012, per donar seguretat jurídica a la pròpia entitat.

 

No obstant, i d'acord a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya (modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol), relatiu a les persones jurídiques, va regular en les disposicions finals la ineficàcia d'aquests i la seva adaptació a la nova normativa quina última pròrroga estava prevista pel 31 de desembre de 2012 en la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

El nostres estatuts tenen un articulat de 33 articles distribuïts en 5 títols. La regulació en general estableix constitució de l'associació, l'objecte de l'entitat, el govern de la mateixa, regula l'assemblea, els drets i deures de l'associat, i per últim una breu referència al seu patrimoni. Finalment conclou una disposició final sobre la modificació dels seus estatuts, la dissolució de l'entitat, i l'entrada en vigor del citat text. Aquests estatuts foren aprovats en l'Assemblea General del 21 de desembre de 2012.

Descarga
Comprovant del registre d'entrada dels Estatuts de l'Associació a la Generalitat de Catalunya
Registre general d'entrada de la modificació dels estatuts de l'Associació a la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, de 27 de desembre de 2012.
RegistreAjuntamentEstatutsAAPLLP2012.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.1 MB
Descarga
Estatuts vigents de l'Associació (modificats 27/12/2012)
Adaptació dels Estatuts de l'Associació d'Amics del Passatge Lluís Pellicer d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
EstatutsAAPLLP2012s.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.4 MB