CARTA DE SERVEIS


L’associació és una entitat sense ànim de lucre que no és res més que un grup de persones que s’organitzen per dur a terme una activitat col·lectiva. A diferencia d’altres formes d’organitzar-se i actuar, gaudeix de personalitat jurídica, el que la fa capacitada per adquirir drets i contraure obligacions (establint-se així una diferenciació entre el seu patrimoni i el de les persones associades).

Carta de serveis

 Característiques fonamentals:

  • Grup de persones (físiques/jurídiques).
  • Objectius i/o activitats comuns.
  • Funcionament democràtic.
  • Absència d’ànim de lucre.
  • Independència.

 Si ens centrem en els objectius i com no, en les activitats comuns, l’associació com a entitat sociocultural us presenta una Carta de Serveis (fent servir el símil de les Administracions Públiques) que recull tots els serveis que prestem i dels que podeu gaudir. Podem sintetitzar tot allò que duu a terme l’entitat en els següents punts, no obstant, tot això ho desglossarem en els corresponents apartats de socis, no socis i comerços associats:

 

  1. Atenció personalitzada a nivell de barri per qualsevol problemàtica que es produeixi o que us afecti.
  2. Informació i assessorament als socis i no socis, així com a tots els comerciants, en tot allò relacionat amb tràmits i gestions amb l’Ajuntament de Barcelona, o si escau, amb altres institucions públiques.
  3. Local: bé sigui per celebrar un aniversari, una comunió, un dinar o sopar o qualsevol altre tipus de celebració, una exposició, una conferència, o simplement visionar la televisió, fer ús del WI-FI (connexió de dispositius electrònics de forma sense fil) o llegir el diari. Per qualsevol cosa que s’hi pugui dur a terme restem a la vostra disposició.
  4. Festes: la més sonada es la nostra Festa Major que ja ha complert el seu 25è aniversari i que celebrem sempre durant el mes de maig (segona o tercera setmana), però també podeu assistir a la revetlla de Sant Joan o al Brindis de Nadal, així com a totes les altres que es van fent al llarg de l’any (cada any varien).
  5. Activitats: a part de les festes que són un dels nostres pilars fonamentals com a entitat cultural i lúdica que som, pel que fa la resta d’activitats estem en fase de recuperar totes aquelles que fèiem i que actualment només fem molt de tant en tant, com exposicions, conferències, visites guiades, excursions, i d’altres que no desvetllarem en aquestes línies doncs es tracta de novetats.