Carta de serveis: Comerços associats

Des de l'associació volem fomentar principalment el ccomerç de proximitat, som conscients de la cirsis per la que s'està passant actualment, i tot i que possiblement remeti en els propers anys ens agradaria establir un nexe entre els nostres socis, veïns i amics amb els comerços dels voltants perquè d'aquesta manera tots plegats fem despesa i d'aquesta forma generem riquesa en el nostre entorn vital.

 

Esdevé per tant, de forma natural, el comerç de proximitat, en un dels  pilars bàsics de la nostre associació. En aquest sentit volem oferir seguidament una sèrie d'eines pels comerços, ja siguin botigues, restaurants, professionals indepents, que us ajudarà, al nostre modest entendre, a fer més fort l'entramat comercial del nostre barri de cara a socis, veïns i amics, i veïi en una segona fase, a fer-lo més conegut, si cap, a l'exterior.

 

Associar-vos com a comerç és molt senzill, i similar a fer-se socis i tot i que no és gratuït (com tampoc ho és fer-se soci) té un cost baix (quota de 120,00€/any). Existeix la figura del patró, només hi poden haver-hi cinc, per un import més elevat (quota de 500,00€/any) però amb uns avantatges molt considerables.

 

En la següent taula indiquem tot allò a que tens dret com a associat o patró de la nostra entitat, un seguit  d'avantatges que creiem que seran bones pel teu comerç, pel barri i per mantenir la nostra entitat:

ASSOCIATS Avantatges
Publicitat:
Web: publicitat permanent en un apartat de la web
Programa festa major: descompte del 50% en qualsevol dels anuncis en el programa de la festa major
Altres: descompte del 50% en qualsevol dels anuncis en carteles d'activitats, loteria o altres
 Talonaris amb descomptes:
descomptes del 50% per formar part dels talonaris de descomptes
 Local: 
 

accés al local durant les hores d'apertura i, prèvia petició, possibilitat d'accedir-hi en altres horaris

 

ús del Wi-Fi gratuït al local (i possible connexió des de fora del local, prèvia petició i si hi ha cobertura de la xarxa inalàmbrica)

 

descomptes en el lloguer del local per celebracions o similars (veure llista de preus)

Festes:
Restauradors:
prioritat en la participació en activitats i àpats de les festes (d'especial interès és la tasta de la festa major)
 Altres: prioritat en la participació en activitats o altres, de les festes
PATRONS Avantatges
Exclusivitat:
Seràs l'únic del teu sector en figurar com a patró de la nostra entitat i de gaudir dels avantatges que tot seguit s'exposen
Publicitat:
Web: publicitat permanent en tota la web
Programa festa major: un anunci gratuït en el programa de la festa major (excepte pàgines especials)
Local: publicitat permanent
Altres: anuncis gratuïts en qualsevol dels anuncis en carteles d'activitats, loteria o altres
 Talonaris amb descomptes:
gratuïtat per formar part dels talonaris de descomptes
 Local: 
 

accés al local durant les hores d'apertura i, prèvia petició, possibilitat d'accedir-hi en altres horaris

 

ús del Wi-Fi gratuït al local (i possible connexió des de fora del local, prèvia petició i si hi ha cobertura de la xarxa inalàmbrica)

 

descomptes en el lloguer del local per celebracions o similars (veure llista de preus)

  possibilitat d'ús del local, prèvia petició i segons disponibilitat, com a magaztem
Festes:
Restauradors:
prioritat en la participació en activitats i àpats de les festes (d'especial interès és la tasta de la festa major)
 Altres: prioritat en la participació en activitats o altres, de les festes

Com veieu no hi ha excusa per no fer-se soci, així que si voleu podeu accedir al formulari d'inscripció.