Preus lloguer local

La seu social és un lloc privilegiat tan per ubicació com per dimensió i que permet celebrar-hi tot tipus d'events: des d'una festa d'aniversari, passant per un sopar fins una nit com la cap d'any. 

 

El local està a disposició de tothom, evidentment, amb preferència en quan a reserves i preus més econòmics per a socis i comerços associats.

 

La següent taula és un compendi orientatiu del cost de lloguer del local:

LLOGUER LOCAL
Socis
No socis
Comerços associats
Fins a 10 persones:               Preus euros per hora
Celebracions (diurnes) 20 30 20
Celebracions (noctunes) 50 70 60
De 11 a 25 persones:             Preus euros per hora
Celebracions (diurnes) 25 40 25
Celebracions (nocturnes): 65 95 80
De 26 a 50 persones:             Preus euros per hora
Celebracions (diurnes) 30 50 30
Celebracions (nocturnes): 80 120 100
A partir de 50 persones:   Posar-se en contacte amb l'associació
Extres:
Cambrer
15€/hora (diurnes) / 25€/*hora (nocturnes)
Neteja 50€
Important:
Per qualsevol celebració s'haurà d'abonar una fiança que consistirà en un 10% de l'import total del lloguer per als socis o comerços associats i un 25% per als no socis.
Els preus nocturns es computen a partir de les 22:00 hores.
Per celebracions s'entén aniversaris, àpats, festes amb ball o similars.